Medlemskontingent 2023

Vi planlegger å gå over på nytt medlemssystem i løpet av januar. Det vil ikke kreves medlems- eller reolavgift før vi er over på nytt system.

2023-01-15
Chris Thomas Skogli

Vi har jobbet med å gå over til nytt medlemssystem en stund, men på grunn av utfordringer med dagens løsning har vi ikke kommet i mål så tidlig som vi håpet. Vi avventer derfor medlemsavgift og reolavgift frem til nytt system er på plass.

Trening

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Turer & Sosialt

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kurskalender 2022

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket