Leder 2020-03-04 18:53:10

Padleråd

Her finner du tips og instruksjoner til praktiske løsninger for kajakklån, deling av bilutgifter og trygge padlerutevalg fra Skansen, osv

Kajakk lån & leie

Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Hav(*) eller tilsvarende) kan fritt benytte kajakkene (inklusive spruttrekk, paddlevest og åre) på Skansen eller Jonsvannet til padleturer med start eller slutt på Skansen, Jonsvannet eller Østmarkneset. Det er ikke anledning til å ta med seg kajakker for å padle andre steder, med mindre det er turer og arrangement i regi av TKK.

Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Hav eller tilsvarende) kan i tillegg leie kajakk (pluss vest og åre) til turer og arrangementer i TKK-regi som skjer andre steder enn Skansen, Jonsvannet. Leieprisen er da kr. 50 pr. dag. Leien regnes fra og med den dagen kajakken tas ut, til og med den dagen kajakken settes inn. En normal helgetur (fredag-søndag) blir da 3 dagers leie.

Reservasjon av kajakk gjøres i reservasjonspermen som ligger på Skansen. Det er kun anledning til å reservere kajakker i forbindelse med leie av kajakk til TKK-turer. Utenom dette gjelder "først til mølla".

NB: Husk oppføring av leie/lån av kajakk i utlånsloggen.

Betal leie av kajakk via Vipps til nr. 98476. Oppgi arrangement og dato(er) og vare i kommentarfeltet ved betaling.

(*) Med Grunnkurs Hav menes dette kurset som er på 16 timer. Det hette en gang i tiden Nybegynnerkurs men må ikke forveksles med Introduksjonskurs som er på kun 4 timer.

 

Hvordan låne kajakk på Skansen

 • Gå inn på klubbhuset. Du skal ha fått mail med dørkoden når du har betalt medlemskontingent. 
 • Sjekk reservasjonspermen, om det er noen reservasjoner i dag (det kan være gjort reservasjoner til kurs og klubbturer)
 • Finn nøkkel til reolene på dørkarmen til venstre for inngangsdøra (inne) 
 • Ta ut kajakk i reol 12 (nøkkel 11). Kajakknumrene opp ti 35 er små kajakker (LowVolume), nummer 36-50 er medium størrelse, og kajakkene fra 52 og opp er store. 
 • Finn vest, spruttrekk og årer i reol 13 (nøkkel 12)
 • Noter ned kajakknummeret i låneprotokollen
 • Skriv inn navn, turmål og avreisetid i turprotokollen
 • Steng reoler og klubbhus før du drar
 • Når du kommer tilbake: Fyll ut ankomsttid i turprotokollen

Hvordan låne kajakk på Østmarkneset

 • Reolene ligger rett ved Ladekaia på Østmarkneset. Dør er markert med vår logo. Du skal ha fått mail med dørkoden når du har betalt medlemskontingent. 
 • Sjekk reservasjonspermen, om det er noen reservasjoner i dag (det kan være gjort reservasjoner til kurs og klubbturer)
 • Finn en passende lånekajakk. De er markert "TKK".
 • Noter ned kajakknummeret i låneprotokollen
 • Skriv inn navn, turmål og avreisetid i turprotokollen
 • Pass på at døren går i lås når du drar
 • Når du kommer tilbake: Fyll ut ankomsttid i turprotokollen

Hvordan låne kajakk på Jonsvatnet

 • Reolene ligger ved Trondheims Roklubb sine lokaler, påbygg ved siden av
 • Parkering litt lengre opp vegen ovenfor roklubbens lokaler
 • Finn en passende lånekajakk. De er markert "TKK".
 • Noter ned kajakknummeret i låneprotokollen
 • Skriv inn navn, turmål og avreisetid i turprotokollen
 • Pass på at døren går i lås når du drar
 • Når du kommer tilbake: Fyll ut ankomsttid i turprotokollen

 

Leder 2020-03-04 18:46:55

Padlerute til Munkholmen

Hvordan unngå hurtigbåten når du skal til Munkholmen?

Det går hurtigbåt til Brekstad++ og til Vanvikan, og de har litt forskjellig rute på fjorden, men alle går mellom Trolla og Munkholmen. Ute på fjorden kommer de så raskt at kajakkpadlere ikke har noen mulighet til å komme seg unna hvis det er fare for kollisjon. Dessuten er vi så godt som usynlige for skipperne. Den eneste plassen hurtigbåtene går seint nok til at vi klarer å hanskes med den er i utløpet fra hurtigbåthavna, og der og bare der skal vi krysse leia deres. 

Sjekk rutetabeller for hurtigbåtene!

Hurtigbåt og ferje

 

Leder 2020-03-04 18:45:30

Padling nær cruisebåter

Padling rundt cruiseskip


Havnesjefen har bedt om at vi padlere holder en sikkerhetsavstand på 100m til cruiseskipene. Kartskissen viser sånn omtrendt hva det vil innebære.

Begrunnelsen for sikkerhetsavstanden er todelt: a) terrorfare for skipet med uautorisert trafikk i nærheten (ISPS-krav), og b) en fare for sikkerheten til padlere når cruisebåter plutselig skal legge fra kai (propellstrømmer, påkjørsel, ..)

Området innafor cruisebåten og under cruisekaia  er innafor enhver rimelig sikkerhetsavstand, og det må ikke forekomme. Det er spesielt farlig under kaia når sidepropelllene kjøres. 


Det er vanskelig å estimere hva 100m er på sjøen, så et forslag til kurs østove kan værer: Padle fra lykta ved Ravnkloutløpet mot Munkholmen til du har spissen på Pir I og lykta ved utløpet av Nidelva på linje, deretter følger du den linjen østover. Da skulle avstanden til cruiseskipene være ok med god margin. (Alternativt kan man legge kursen om Kanalen og elva).