Superadmin 2020-02-08 21:49:03

Sikkerhet

I Trondhjem Kajakklubb tar vi sikkerhet på alvor. På disse sidene kan du lese om HMS i forbindelse med padling, og du finner også mulighet for å rapportere hendelser for læring.

HMS

På våre sider om HMS kan du lese om Internkontroll og HMS for alle klubbens grener. Les mer her.

Hendelsesrapportering

Styret i TKK ønsker å få inn rapport om hendelser i forbindelse med padling. Det kan være rapportering av ulykker, nestenulykker og andre hendelser som kan være nyttig for TKK å dra lærdom av. Styret vil behandle innmeldte hendelser på styremøte, samt publisere anonymiserte sammendrag av hendelsene etter samtykke fra innmelder. Dersom det har skjedd en alvorlig ulykke, bes det også om at leder kontaktes direkte.

Meld uønsket hendelse

Uønsket hendelse = Alt fra forbedringsforslag til alvorlige hendelser

 

Se innmeldte hendelser her:

Innrapporterte hendelser

 

TKKs gjennomgang av risikomomenter ved ulike padleaktiviteter. Nyttig ved planlegging av aktiviteter: Hva kan skje, hva gjør det mer sannsynlig at det skjer, hva skal du gjøre for å unngå det, og hva skal du gjøre hvis det likevel skjer?

Risikomomenter ved padling