Internkontroll/HMS i TKK

I vår klubb har vi en sikkerhets- og trygghetskultur. Dette du ser her er vårt dokumenterte system for HMS (internkontroll) og produktkontroll.

Vi er en frivillig virksomhet som tilbyr forbrukertjenester i Norge og vi plikter å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Vi oppfyller følgende:

  • Opplysningsplikt
  • Aktsomhetsplikt
  • Kunnskapsplikt
  • Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak

113 - Når ringer du?

Ved mistanke om, usikkerhet rundt eller observasjon av symptomer på livs/helsetruende medisinsk situasjon skal 113 kontaktes. 

Det er ofte liten vits å spørre vedkommende som har symptomer da de fleste erfaringsmessig vil komme til å synes de er til bryderi. Det kan være en belastning for de i seg selv å bli spurt, informer de heller om at 113 vil bli kontaktet. Dersom vedkommende som har symptomer motsetter seg kontakt med 113 skal dette ignoreres. 

Kontakt med 113 igangsetter ikke umiddelbart en større redningsaksjon, og er i første omgang kontakt med medisinsk personell som er bedre skikket til å vurdere medisinsk tilstand og grad av hast enn du eller vedkommende med symptomer er i stand til.

Er du i tvil .. .så er du egentlig ikke i tvil; da ringer du.