Leder 2021-05-29 18:16:13

Restriksjoner i forbindelse med Covid-19

English follows below.

Oppdatert 13.februar 2022

Følgende restriksjoner gjelder for Trondhjems Kajakklubb (oppdateringer i rødt):

GENERELT:
 
- Det er ingen gjeldende restriksjoner. Vi oppfordrer medlemmer om å følge de generelle rådene fra regjeringen.
 

English

Updated 13 February 2022

GENERALLY:
 
- There are no current restrictions. We encourage members to follow the general advice of the government.